Menu Đóng

Hái dâu – Hàn Mặc Tử

Em bỏ công lao tự thuở giờ,

Chăn tằm mong kén chút duyên tơ

Cứ ngày hai buổi em đi hái

Mở lá dâu về xắt nhỏ, to.

Hái dâu em nghỉ lúc làm dâu,

In trí bà già độc ác sao

Vì thế em không còn muốn nữa

cực lắm, phải chơi đâu.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *