Menu Đóng

Gửi cô Oanh – Nguyễn Bính

Cô em đương độ tuổi xuân tươi

đen kia buông quá dài

Mỗi độ cô cười hơi hé miệng

vì chửa biết yêu ai

Nhưng có hay đâu có một chàng

Một chàng thi sĩ ưa

Nghèo khổ ở trên gian gác vắng

Duy giàu được một tấm yêu đương

Vì miệng cười kia hóa

Yêu cô đem cả tấm lòng thơ

Vì cô ca ngợi nhưng

Chỉ là mơ mộng, chỉ là mơ…

Rồi như sông Nhuệ trôi

Cô lạnh lùng đi chẳng trả lời

Những tiếng lòng chàng gọi

Ở trên gác vắng, lạnh lùng ơi!….

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *