Menu Đóng

Gửi cho người – Hoàng Phủ Ngọc Tường

Thôi xem em là bông hoa,

Một ngày qua – một ngày qua – một ngày

Thôi xem anh là đám mây

Một đường bay – một đường bay – một đời

Tài hoa cũng chuyện đùa chơi

Làm sao thưa hết một thương

Anh đi tìm khắp thiên đuờng

Chỉ còn một đoá gởi em

Gửi em một nét sông mềm

đã chìm trong mưa

Rằng sông buồn tự

Vầng mộng mị là anh

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *