Menu Đóng

Giờ báo tử – Chế Lan Viên

Tất cả đều hứa hẹn, trừ ấy,

Cái bình minh phản thùng, cái bình minh phản chủ, ác ôn!

Mà thôi, đừng vội lên án hạt sương và kết liễu ánh sáng đó

Có khi giã từ giữa khi đúng ngọ, lúc hôn hoàng.

Hơn thế, anh đã từ lúc ngòi bút, trang thơ anh bất lực.

Từ lúc nhựa hồn anh khô kiệt, thấy hoa mai mà không biết đấy .

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *