Menu Đóng

Giếng – Chế Lan Viên

Hằng ngày anh khoét sâu vào hang,vào giếng thẳm lòng mình

Xem cái nội tâm kia là tài sản

Đi đâu,làm cũng tiếng vang từ giếng,từ hang động ấy

Cái riêng anh chẳng muốn lành.

Anh ăn lấy lấy sự bất lực của mình làm sức lực

Định làm giàu cho bằng cái vốn hư không…

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *