Menu Đóng

Giáo án Tóm tắt văn bản nghị luận lớp 11 hay nhất

Giáo án Tóm tắt văn bản nghị luận giúp biết cách tóm tắt văn bản nghị luận dựa theo nhân vật chính.

I. Tên bài học: Tóm tắt văn bản nghịluận

II. Hình thứcdạy học: DH trên lớp.

III. Chuẩn bị của giáo viên vàhọc sinh

Giáo án

-Phiếu bài tập, trả lời câuhỏi

-Ngữ liệu và nghị luận để tóm tắt;

-Bảng phân công nhiệm vụ chohọc sinh hoạt động trên lớp

-Bảng giao nhiệm vụ học tậpcho học sinh ở nhà

2/Trò

-Đọc trước ngữ liệu trong SGK để trả lờicâu hỏi tìm hiểu bài

-Các sản phẩm thực hiện nhiệm vụ họctập ở nhà (do giáo viên giao từ tiết trước)

-Đồ dùng

B. NỘI DUNG BÀI HỌC

Tóm tắt văn bản nghị luận

1. Kiến thức:

a/ Nhận biết: ,yêu cầu của việc tóm tắt văn bản nghị luận;

b/ Thông hiểu: Cách tóm tắt văn bản nghị luận dựa theo nhân vật chính.

c/Vận dụng thấp: Tóm tắtđược tất cả văn bản nghị luận trong và ngoàichương trình

d/Vận dụng cao: Sử dụng văn bản tóm tắt để làm bàivăn nghị luận văn học.

2. Kĩ năng:

a/ Biết làm: bài tóm tắt vănbản nghị luận;

b/ Thông thạo: sử dụng tiếng Việt khi trình bàyvăn bản tóm tắt

3.Thái độ:

a/ Hình thành thói quen: tóm tắt văn bản nghị luận dùng trong các yêu cầu khác nhau;

b/ Hình thành tính cách: khi trình bày kiếnthức về văn bản tóm tắt;

c/Hình thành nhân cách: có ý thức vận dụng văn bảntóm tắt trong giao tiếp ngôn ngữ.

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển:

– Năng lực thu thập thông tinliên quan đến các bước tóm tắt văn bản nghị luận;

– Năng lực đọc – hiểu và tóm tắt văn bản nghị luận;

– Năng lực trình bày , của về văn bản nghị luận;

– Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về những kiến thức đã tóm tắt được từ văn bản nghị luận

– Năng lực tạo lập văn bản tóm tắt.

1. KHỞI ĐỘNG ( 5 phút)

2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC( 30 phút)

3.LUYỆN TẬP (Giáo án Tóm tắt văn bản nghị luận)

4.VẬN DỤNG (Giáo án Tóm tắt văn bản nghị luận )

5. TÌM TÒI, MỞ RỘNG.( 5 phút)

Theo giaolieu.com

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *