Menu Đóng

Giáo án nghị luận về một tư tưởng đạo lí ngắn gọn nhất

Giáo án nghị luận về một tư tưởng đạo lí giúp giáo viên hướng dấn học sinh biết cách làm bài về tư tưởng đạo lí.

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

1. Kiến thức:

– Hiểu bàinghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí.

2. Kỹ năng:

Biết cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạolí.

3. Thái độ:

Nghiêm túc trong việc nhận thức một vấn đề tư tưởng đạo lí

II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

1. Kiến thức

– Đặc điểm, yêu cầu của bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí.

2. Kĩ năng

– Làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

3. Thái độ: nghiêm túc trong việc nhận thức một vấn đề tư tưởng đạo lí

4. Tích hợp liên môn:

Môn GDCD: Các vấn đề thuộc đạo lí của

5. Định hướng phát triển phẩmchất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất:

– Yêu .

– Tự lập, tự tin, tự chủ.

b. Các năng lựcchung:

– Năng lực ; năng lực giải quyết vấn đề; năng lựctư duy; năng lực giao tiếp; năng lực sử dụng CNTT; năng lực hợp tác; năng lực sửdụng ngôn ngữ.

c. Các năng lựcchuyên biệt:

– Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

– Năng lực cảm thụ .

III. CHUẨN BỊ

1. Thầy:

– Tàiliệu chuẩn KT-KN.

– Bảng phụ, một số bài nghị luận.

2. Trò: Học bài cũ, soạn bài mới theo hướng dẫn của GV

IV. TỔ CHỨCDẠY VÀ HỌC

* Bước 1: Ổn định tổ chức ( Kiểm tra sĩ số và nội vụ)

* Bước 2: Kiểm tra bài cũ: (3-5′)

– Mục tiêu: Kiểm tra kiếnthức về

– Phương án: Kiểmtra đầu giờ.

H1. Nối cột A với yêu cầu phù hợp ở cột B để hoàn thành dànbài nghị luận về một sự việc hiện tượngđời sống.

( ĐA:mở bài: b; Thân bài: d, a ; kết bài: c.)Dưới lớp làm PHT, HS chấm chéo:

*Bước3: Tổ chức dạy và học bài mới

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

+ Ph­ương pháp: thuyết trình, trực quan.

+ Thời gian: 1-2p

+Hình thành năng lực:Thuyết trình

HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

+ Ph­ương pháp: Đọc, vấn đáp, thuyết trình. Quan sát, , giảithích, khái quát, vận dụng thực hành, hệ thống hóa kiến thức.

+ Kĩ thuật: Dạy học theo kĩ thuật động não và dùng phiếu (Vởluyện Ngữ Văn).

+ Thời gian: Dự kiến 12- 15p

+Hình thành năng lực:Giaotiếp: nghe, nói, đọc; giải quyết vấn đề,phân tích, hợp tác

*Bài tậptrắc nghiệm:

* Trongnhững đề bài sau, đề bài nào không thuộc bài nghị luận về vấn đề tư tưởng, đạolí.

A. về đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”.

B. Suy nghĩ từ truyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáygiếng”.

C. Suy nghiĩvề câu “”.

D.Suy nghĩ về một tấm gương vượt khó.

* Ý nào sau đây không phù hợp với bài văn nghịluận về vấn đề tư tưởng, đạo lí.

A. Nội dung đem ra bàn luận là vấn đề tư tưởng, vănhoá, đạo đức, của con người.

B. Bài văn nghị luận phải có bố cục ba phần, có luậnđiểm đúng đắn, sáng tỏ, chính xác, sinh động.

C. Văn viết cần trau chuốt, bóng bảy, giàu hình ảnh,giàu biện pháp tu từ.

D. Vận dụng linh hoạt các thao tác chứng minh, giảithích, so sánh, phân tích, đối chiếu…để trình bày vấn đề.

* Sự khácnhau chủ yếu giữa bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống và nghịluận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí là:

A. Khác nhau về nội dung nghị luận.

B. Khác nhau về sự vận dụng thao tác.

C. Khác nhau về cấu trúc của bài viết.

D. Khác nhau về ngôn ngữ diễn đạt.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

* Mục tiêu:

– Học sinh vận dụng kiến thức để làm bài tập vận dụng, liênhệ thực tiễn

– Định hướng phát triển năng lực tự học, hợp tác, sáng tạo.

* Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, giao việc

* Kỹ thuật: Động não, hợp tác

* Thời gian: 2 phút

HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TÒI, MỞ RỘNG

* Mục tiêu:

– Học sinh liên hệ thực tiễn, tìm tòi mở rộng kiến thức

– Định hướng phát triển năng lực tự học, sáng tạo

* Phương pháp: Dự án

* Kỹ thuật: Giao việc

* Thời gian: 2 phút

* B­ước 4:Giao bài, hư­ớng dẫn HS học ở nhà.( 3-5’)

a. Học bài: – Học thuộc phần ghi nhớ

– Làm bài tập trong sách bài tập

b. Chuẩn bị bài: – Soạn bài: cách làm bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí.

Theo giaolieu.com

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *