Menu Đóng

Giận điên lên

– Champagne, trứng cá đen… Nếu bác sĩ của tôi thấy tôi đang thưởng thức những thứ này, chắc ông ấy sẽ giận điên lên!

– Tại sao vậy? Ông ấy bắt anh kiêng cữ hả?

– Không, tôi đang nợ ông ta 1.000 đôla.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *