Menu Đóng

Giấc mơ anh lái đò – Nguyễn Bính

Năm xưa chở chiếc này,

Cho cô sang bãi tước đay .

Để tôi mơ mãi, mơ nhiều:

“Tước đay se võng nhuộm điều ta đi.

Tưng bừng vua mở khoa thi,

Tôi đỗ quan Trạng, vinh quy về làng.

Võng anh đi trước võng nàng…

Cả hai chiếc võng cùng sang một đò.”

Đồn rằng cô to,

Nhà trai thuê chín chiếc đò đón dâu.

Nhà gái ăn chín nghìn cau,

Tiền cheo, tiền cưới chừng đâu chín nghìn…

tôi dạm bán thuyền,

Có người trả chín quan tiền, lại thôi!

Buông sào cho nước sông trôi,

Bãi đay thấp thoáng, tôi ngồi tôi mơ.

Có người con gái đang tơ,

Vẫy tay ý muốn sang nhờ bãi đay.

Sao cô không gọi sáng ngày,

Giờ thuyền tôi đã chở đầy thuyền mơ.

Con sông nó có hai bờ,

Tôi chưa đỗ trạng, thôi cô lại nhà.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *