Menu Đóng

Ghi ở Pha Long – Vương Trọng

Nền cũ đồn Biên phòng

Um tùm cây vô danh

Hoang phế đè lên .

Sân Đồn từng mọc cờ Tổ quốc

Bia Tưởng niệm dựng lên

Tên các anh lặn vào trong đá.

Đâu rồi những chàng trai trẻ

Ùa xuống cổng đồn đón khách lên thăm?

Chỉ còn bia mộ nghĩa trang

Mắt rưng rưng, dò đọc từng dòng

Gặp điệp khúc năm Bảy chín

Lời nhói trời Pha Long.

Đất dưới chân nóng ran

Tôi đứng lặng, mặc tím tái

Như cây móc cổng đồn còn sót lại.

Đến lúc này tôi mới hiểu ra

Vì sao đường Biên giới bản đồ

Của Tổ quốc được tô !1

  1. Pha Long là tên một xã thuộc huyện Mường Khương, , nơi diễn ra cuộc đụng độ giữa lính biên phòng và quân xâm lược Trung Quốc trong biên giới 1979. Ngày 17/2/1979, sau khi bắn viên đạn , một Pha Long đã gửi một bức điện về hậu phương. Bức điện chỉ có vài chữ, đại ý: Chúng tôi hết đạn. Xin vĩnh biệt. [↩]

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *