Menu Đóng

Em chọn cây này – Lê Hải Châu

Sao em chẳng biết làm giàu,

Trồng toàn Đu Đủ sẽ lâu có tiền.

Anh qua mấy chỗ vùng trên,

Mía ngon ngập bãi nối liền nương Dâu.

Anh ơi! Cung phải có cầu,

Quê em canh cửi đã lâu chẳng làm.

Vải ngon xã bạn đem sang,

Mía ngon đã có mấy làng Kim Tân.

Em đi thăm thú xa gần,

Ghé qua nhiều chợ, hỏi dân mấy vùng.

Bán gì họ cũng dửng dưng,

Chỉ hàng Đu Đủ xem chừng bán nhanh.

Trái thơm trái chín mát lành,

Hàng em giờ đã thành danh đất này.

()

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *