Menu Đóng

Ếch, chuột và diều hâu – Nguyễn Tường

Ếch và Chuột tối ngày đấu đá

Không ai nhường ai cả: Hèn sao!

Kéo nhau ra chỗ đất cao

Bên đấm, bên đá, ai nào chịu thua

Phi đòn hiểm,  Ếch vừa học được

Cắn cú đau, Chuột thuộc từ lâu

Ếch nhanh, Ếch nhảy lên đầu

Chuột khôn, Chuột lộn ngay sau cắn càn

Ếch và Chuột ẩu đả

Nắng lên cao, bụng đã ăn đâu

Trên trời một chú Diều Hâu

Cặp mồi phát hiện, bổ nhào xuống ngay

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *