Menu Đóng

Đổi xe

– Tí: Mẹ cậu mới đổi xe gì cho cậu vậy?
– Tèo: Xe “quay”
– Tí: Vậy thì sướng rồi!
– Tèo (mếu): Làm sao sướng được khi hai chân cứ phải “quay đều, quay đều”

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *