Menu Đóng

Đóa hoa hồng – Nguyễn Bính

Thưa đây một đóa hoa hồng

Và đây một án hương lòng hoang vu

Đầu bù kinh đô

chín mối sầu cho một lòng.

như đóa hoa hồng

Ở mương oan trái, trong lòng tịch liêu.

Kinh đô cát bụi bay nhiều

Tìm đâu thấy một hoa hồng?

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *