Menu Đóng

Định luận Jun-Lenxơ

Jun-lenx, định luật nằm lòng

Tìm Q nhiệt lượng ta làm như sau

Bình I, cường độ nhé em

Xong rồi nhân tích R, t ra liền

Q này em nhớ là Jun

Còn đơn vị nữa, nhưng ta ít dùng

Đó là đơn vị Calo

Thì đem Q đó, nhân thêm số này (0,24)

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *