Menu Đóng

Điệu nhạc điên cuồng – Chế Lan Viên

Hầu ran nóng, lửa hồng bừng cháy mắt

Máu nồng tươi lay vỡ cả thành tim

Ðâu điệu nhạc ta khao khát

Chẳng vang lên tràn ngập suối träng êm?

Ðêm mau đây, chiếc sọ dừa ứ huyết

Chiếc xương khô rợn trắng khí tinh anh!

Và rót mau trong hồn ta tê liệt

Những nguồn mơ rồ , hỡi yêu tinh!

Ta sẽ nhịp khớp xương lên đỉnh sọ

Ta sẽ ca những giọng của Hồn Ðiên

Ðể máu cạn, hồn tàn, tim

Ðể trôi đi ngày tháng nặng ưu phiền!

Ðể hưởng lấy một giờ không tục lụy

Ðể uống vào một phút chết say sưa!

Nhạc khôn vui hồn quạnh quẽ

trần gian gây nhớ xưa.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *