Menu Đóng

Đêm tập kết – Chế Lan Viên

Gà ơi đừng gáy vội

Tinh mơ là xuống tàu

Ta đi thì địch tới

Gà ơi, mày nỡ sao?

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *