Menu Đóng

Đêm qua bắc Vàm Cống – Tô Thùy Yên

Đêm qua bắc Vàm Cống

Mối sầu như nước sông

Chảy hoài mà chẳng cạn

Cuốn phăng kiếp bềng bồng

Tôi đi xuống Lục Tỉnh

Để rắc bỏ ven đường

Tài, ,

Giữ làm gì

Đã đôi lần nhầm lẫn

Còn gõ cửa ái tình

Van nài chút

Của không về người xin

Tôi châm điếu thuốc nữa

Đốt tàn thêm

Chiếc bắc xa dần bến

Đời xa dần tuổi xanh

Nước tách nguồn về

Sầu lại chảy về hồn

Khi tôi vuốt lấy mặt

Nghe trống trơn

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *