Menu Đóng

Đêm Côn Sơn – Kim Ngân

Dưới đèn

Đọc áng thơ xưa

ỨC Trai ngày ấy,

Như vừa hôm qua

Đêm đông ,

Sáu trăm năm trước

Nỗi xa bời bời

Phò vua cứu nước,

Xanh chồi

”Nằm gai”

Để đổi

”ba đời lệ chi ”

Nghĩa nhân ơi!

Có là gì

”Mưu cao”

Đổi lấy

Hận kia

Tầy đình!

Chim khôn hết,

Nước thanh bình

”Lương cung” giữ mãi

Cho thành dây oan!

()

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *