Menu Đóng

Đề số 1 – Đề kiểm tra Kỳ II Tiếng Việt lớp 3

Đề số 1 – Đề kiểm tra Kỳ II Tiếng Việt lớp 3

Hướng dẫn

Đề kiểm tra Kỳ II Tiếng Việt lớp 3

Đề số 1

I.

Em đọc thầm bài “Lời kêu gọi toàn dân dục” (Tiếng Việt 3, tập 2, trang 94)

II. Làm bài tập

Đánh dấu x vào chỗ trống trước ý trả lời đúng:

1. kêu gọi toàn dân để làm gì?

….. a) Để khỏi tốn tiền đi bác sĩ.

….. b) Để thi đua với nước bạn.

….. c) Để giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới.

2. Theo quan niệm của Bác Hồ, sức khỏe là:

….. a) Ăn uống đầy đủ, thường xuyên.

….. b) vừa sức kết hợp với nghỉ ngơi.

….. c) Ngày nào cũng tập thể dục thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ.

3. Vì sao tập thể dục là bổn phận của người dân yêu nước?

….. a) Vì việc đó không tốn kém, ai cũng làm được.

….. b) Vì mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, vì mỗi một người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh khỏe.

….. c) Vì mọi người ai cũng tốt và làm việc nhiều hơn.

4. Điền dấu phẩy (,), hai chấm (:) hoặc chấm than (!) thích hợp vào chỗ ….. trong đoạn văn sau:

Mọi người vừa thấp thỏm sợ cậu trượt tay ngã xuống đất ….. vừa luôn miệng khuyến khích ….. “Cố lên ….. cố lên ….. “.

5. Đặt một câu có sử dụng phép nhân hóa để nói về việc tập thể dục.

……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

III. Tập làm văn

Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) để kể lại một chuyện tốt mà em đã làm để góp phần giữ gìn trường lớp sạch, đẹp (như chăm sóc bồn hoa, vườn cây của trường, nhặt rác, dọn xung quanh trường, tổng , …)

Gợi ý:

– Công việc em làm là việc gì?

– Em làm cùng với ai?

– Em làm việc ấy ở đâu?

– Kết quả việc làm ấy như thế nào?

của em về việc làm tốt.

Bài làm

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Xem đáp án đề số 1 tại đây.

Theo Soanbaihay.com

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *