Menu Đóng

Đề kiểm tra cuối kì I – Đề 10 – Tiếng Việt 4

Đề kiểm tra cuối kì I – Đề 10 – Tiếng Việt 4

Hướng dẫn

ĐỀ 10

Bài 1: 2 điểm

Hoàn chỉnh các câu tục ngữ nói về , nghị lực của bằng cách viết tiếp từ ngữ thích hợp vào chỗ trống:

a) Thắng không kiêu,……………………………………………………………

b) ,……………………………………………………………

c) Chớ thấy sóng cả,……………………………………………………………

d) Lửa thử vàng, ……………………………………………………………

2.a) Tìm 4 từ trái nghĩa với từ quyết chí và ghi vào chỗ trống:

(1)…………………………….

(2)……………………………..

(3)……………………………..

(4)……………………………..

b) Đặt 1 câu với từ quyết chí, 1 câu với từ trái nghĩa với từ quyết chí (gạch dưới từ đã dùng để đặt câu).

(1)……………………………………………………………………………………………….

(2)…………………………………………………………………………………………………..

3.

a) Gạch dưới 6 động từ trong đoạn thơ sau của nhà thơ Định Hải:

Tiếng chim lay động lá cành

Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng

Tiếng chim vỗ cánh bầy ong

Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm.

b) Dùng một trong số các áộng từ nói trên để đặt câu theo mẫu Ai làm gì?

(gạch dưới vị ngữ của câu đã đặt).

Đặt câu:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.Nhận xét mỗi câu hỏi dưới đây có điểm gì chưa giữ đúng phép lịch sự. Chữa lại các câu hỏi đó cho đúng phép lịch sự.

a) – Cụ bị làm sao thế?

Nhận xét: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chữa lại:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) Cháu xem quyển truyện này được không?

Nhận xét:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chữa lại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.Trong bài Lời chào , nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn viết:

Đi đến nơi nào

Lời chào đi trước

Lời chào dẫn bước

Chẳng sợ lạc nhà

Lời chào kết bạn

bớt xa.

Đọc đoạn thơ trên, em được ý nghĩa của lời chào trong chúng ta như thế nào?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.* , cây bút (cây viết), bảng con, , cái gọt ,… là những đồ vật từng gắn bó thân thiết với em trong . Hãy miêu tả, kết hợp nêu đáng nhớ về một trong những đồ vật thân thiết đó.

XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Tags:Tiếng Việt 4

Theo Soanbaihay.com

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *