Menu Đóng

Đặt chân lên mặt trăng

– Thầy: trò Quỳnh cho thầy biết ai là người đặt chân đầu tiên lên mặt trăng?
– Quỳnh: Thưa thầy, chú Cuội ạ!

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *