Menu Đóng

Đáp xoáy..

– Cho tớ hỏi 1 câu được không?

– Bạn vừa hỏi rồi.
– Vậy cho tớ hỏi 2 câu nhé!
– Bạn lại vừa hỏi hết rồi.
– Thế tớ hỏi 4 câu được không?
– Bạn hỏi hết cả 4 câu rồi.
– Mới có 3 mà, 4 đâu???
– Đó.
-!!!!

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *