Menu Đóng

Đắm thuyền – Nguyễn Tường

Đoàn Ngư Phủ lênh đênh cả
Lưới bủa giăng, mực cá đầy ghe
Bỗng đâu sấm động đằng kia
Mây đen ập đến, bão về rú cơn

Đoàn Ngư Phủ vội buông tất cả
Chắp hai tay mặt ngửa lên trời
Cầu xin Thượng Đế một hồi
Ghe càng ngập nước, chảy trôi xa bờ

Chợt Ông Cụ sực tĩnh
“ Sao bà con suy tính lạ lùng
Tin thì cầu khẩn trong lòng
Ghe kia  vẫn phải chống trong, chèo ngoài

Làm hết sức rồi trời sẽ giúp
Cứ ngồi chờ đến lúc nguy to
Đừng than Thượng Đế khôn dò
Chẳng làm phép lạ giúp cho như cầu “

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *