Menu Đóng

Dại khờ – Phạm Đình Luyến

Rằng yêu

Nên mới khờ

Xoay vần tạo hóa ai chờ đông đâu

Lấy gì

Để tính nông sâu

Lấy gì để biết lòng nhau có tình

Tim yêu

Chẳng biết

Đơn phương yêu lấy rồi đau

Ngỡ rằng

Mình đã thương nhau

Ngờ đâu bể thảm núi sầu em mang

Cũng đành

Một kiếp đa đoan

Tình không bến đỗ lệ tràn

TB 08/12/18

Phạm Luyến

()

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *