Menu Đóng

Da diết nhớ em yêu – Đoàn Minh Vân

qua rồi, nhớ lắm

Cây bàng cũ ngày nào ta đứng đợi

ơi! Hãy giữ giùm ta với

Dẫu sương mai hay giọt nắng cuối chiều?

Tháng bảy qua rồi, nhớ lắm em yêu

Phựợng vẫn đỏ, mà lối về nhạt nắng

Sân trường cũ ai đứng lặng

Dõi phía …muốn nói bao điều

Tháng bảy qua rồi, nhớ lắm em yêu

Bao của một thời vụng

Phút xao lòng…, ta nhớ mãi

Dẫu thu sang, vàng rụng lá, rơi nhiều…

Tháng bảy qua rồi…da diết yêu!

()

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *