Menu Đóng

Cương quyết từ chối..

Một anh chàng keo kiệt có bạn đến chơi. Bạn nhìn thấy bình rượu đòi uống, anh ta kiếm kế từ chối:

– Rượu thì có nhưng không có thức nhắm.

– Ông bạn biết ý nên muốn nói xoáy:
– Thì thịt con ngựa của tôi vậy.
– Anh lấy gì mà cưỡi?
– Cưỡi bằng con gà kia.
– Nhưng không có gì đun.
– Thì lấy áo của tôi vậy.
– Vậy anh lấy gì mà mặc?
– Bằng dãy hàng rào kia.
Chủ nhà thở dài:
– Thôi vậy, ép đến thế thì tôi đành nghe lời anh.

– Ông bạn : !!??

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *