Menu Đóng

Cưới xuân, cưới vợ – Hàn Mặc Tử

Lá nại – đông tơ gió đãi chiều

Bướm vườn hạnh áo xinh đem trẻ

Nhà quan nao cốt cách ra vẻ

Xuân vô ra không biết bao nhiêu

Pháo nhân duyên nổ đã hơi nhiều

Trầu lịch sự têm mời hai họ

Đường trai thẹn nên không dám ngó

Nói chi Nường là gái đông lân

Buồng không xa xiêm áo sượng sần

Ông mai mới cười như ngô nở

Người ta cưới cả xuân cả vợ

Nên nổi máu trên môi

Còn em sao chưa biết hổ ngươi

Để mai mốt anh đi lễ hỏi.

Còn em nữa, lòng chưa biết nói

Đôi mắt còn nguyên vẹn mùa thơ

Đứng không xa, sao ngó

Anh sốt ruột muốn kêu: Em, quá.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *