Menu Đóng

Cuộc đời chi lạ cuộc đời – Hoài Khanh

Ta về trong gió thiên thu

Cơn mưa kỳ lạ bỗng mù mịt vây

Ta về trao cả hai tay

Xin em nắm lấy kẻo ngày

Ta về nghe tuổi xế tà

Mộ người thôi cũng dấu mây

Ôi hoang lương bóng gầy

Cho cành góa bụa thở đầy hư không

Chắc còn chi nữa mà mong

Ta về bỗng thấy đóa hồng rụng rơi

chi lạ !

Ngày về bỗng nhớ phương trời đã đi.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *