Menu Đóng

Cửa sổ đêm khuya – Hàn Mặc Tử

Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương

Lạ cảnh buồn thêm nỗi

Tha thướt liễu in hồ gợn bóng

mai thoảng gió đưa hương

Xa người nhớ cảnh tình lai láng

Vắng bạn ngâm thơ bẽ bàng

Qua lại yến ngàn dâu ủ lá

Hòa đàn sẵn có dế bên tường.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *