Menu Đóng

Cứ tưởng nói hỗn

Cứ tưởng nói hỗn

Tại sở chỉ huy, chuông điện thoại vang lên, vị sĩ quan trực chỉ huy nhấc máy: “Alô, tao nghe, xin lỗi ai đầu dây?”.

– Cậu nào nghe máy, cho tôi gặp cán bộ trực chỉ huy.

– Vâng, Tao đây.

Đầu bên kia dập máy. Một lúc sau chuông lại đổ:

– A lô Tao xin nghe.

– Tao là đứa nào?

– A lô tôi là đại tá Đặng Đình Tao!

Đầu dây bên kia:

– A lô em xin lỗi thủ trưởng.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *