Menu Đóng

Cụ già và thanh niên – Nguyễn Tường

Cụ Già đi với anh Trai trẻ
Chung chặng đường, ai kẻ rủi may
Bỗng nhìn xuống đất lạ thay!
Túi kìa, ai rớt vàng đầy mép cao?

Chàng Trai Trẻ xông vào chụp lẹ
Lẽ đương nhiên ai khỏe phải  hơn
Được vàng cậu giữ riêng luôn
Cụ Già chỉ một thoáng buồn, rồi thôi

Thứ chẳng phải của trời cho hưởng
Người mất đau, mình sướng được sao
Cả hai tiếp bước
Bỗng đâu súng ống ồn ào đằng xa

Quan Đội tới hỏi tra sau trước
“ Có thanh niên vừa cướp túi vàng ”
Tai nghe Trai Trẻ bàng hoàng
“ Nguy to bất chợt rõ ràng Cụ ơi

Chuyện đen trắng Cụ thời đã biết
Nói giùm cho thoát chết kỳ này ”
Cụ rằng: ” Vàng ở tay ai
Cứ lên tòa án trình khai thật lòng ”

Quan nghiêm mặt, khóa còng vừa kịp
Dẫn chàng Trai Trẻ tiếp lên tòa
Roi, đòn, dao, kéo khảo tra
“ Bẩm thưa Quan Lớn! Cụ Già kia đâu? ”

“ Khai mau, chớ hỏi tào lao! ”

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *