Menu Đóng

Côn Sơn – Chế Lan Viên

Côn Sơn thơm mùi

Thơm từ thời đến thời ta

Giữa trưa vắng trắng ngời chân núi

Như oan khiên lọc rồi nay đã kết thành hoa.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *