Menu Đóng

Con ếch và con bò – Nguyễn Tường

Bò Đực to ăn ven ruộng nước

Một lần kia chân bước bụi lau

Ếch Con nhảy tỏm trốn mau

Về nhà gặp mẹ vội tâu khấu rằng

“ Bụng con Bò to bằng cái thúng

Chẳng tí teo như bụng mẹ đâu

Mẹ ăn, mẹ uống còn lâu

Rán chi cũng cỡ bụng bầu nào hơn ”

Lời khích bác Ếch Con chọc giận

Phải dạy con biết hẳn một bài

Ếch Mẹ cố gắng trổ tài

Phải mau biểu diễn to ngay hơn Bò

Ếch nín thở bụng to hơn chút

Ếch Con nhìn cười ngất chê bai

“ Xem ta biểu diễn kỳ này ”

To thêm, to nữa, nổ ngay cái…Đùng!

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *