Menu Đóng

Con chim nhỏ – Nguyễn Tường

Con Chim Nhỏ nghĩ suy cũng nhỏ
Thấy Sâu Ngon đám cỏ nằm phơi
Nhảy ngay làm một miếng chơi
Bỗng đâu bẫy sập hết đời Chim Non

Vô lồng bẫy lòng còn thắc mắc
” Sao chim kia ăn Bắc, ăn Tây
Cả đời béo tốt phây phây
Tôi, con Sâu bé tù đày quá oan “

Nằm , càm ràm mấy tháng
Tới khi Chim khôn lớn, nghiệm ra
Bài học rút được vừa qua
”Phải luôn cảnh giác”  vẫn là tốt hơn

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *