Menu Đóng

Cô lái đò – Nguyễn Bính

Xuân đã đem mong nhớ

Lòng cô lái ở bên sông kia.

Cô hồi tưởng lại ba xuân trước,

Trên bến cùng ai đã nặng thề.

Nhưng rồi người khách tình xuân ấy,

Đi biệt không về với bến sông.

Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi

Mấy lần cô lái mỏi mòn trông.

Xuân này đến nữa, đã ba xuân

Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần.

Chẳng lẽ ôm lòng mãi

Cô đành lỗi bước với tình quân.

Bỏ , bỏ lái bỏ ,

Cô lái đò kia đi .

Vắng bóng cô em từ dạo ấy,

Để buồn cho những khách sang sông.

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên.

Dưới đây là phiên bản do Đình Văn trình bày.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *