Menu Đóng

Cô gái Nitơ

Em là cô gái Nito

Tên thật Azot anh ngờ làm chi

Không màu cũng chẳng vị gì

Sự cháy,sống ko tồn tại trong em.

Cho dù không giống Oxygen

Thế nhưng em vẫn dịu hiền như ai

Nhà em ở chu kì 2

Có 5 electron ngoài bao che

cho đến

Nhớ ô thứ 7 nhớ về thăm em

Bình thuờng em ít người quen

Người ta vẫn bảo….sao trầm thế cô

Cứ như dòng họ khí trơ!

Ai mà ngỏ ý sao đành

Tuổi em mười bốn xuân xanh

Vội chi tính chuyện yến anh làm gì.

Thế rồi năm tháng trôi đi

Có anh bạn trẻ oxi gân nhà

Bình thường anh chẳng lân la

Nhưng khi tới nhà tìm em

Gần lâu rùi cũng nên quen

Nitơ oxit (NO) sinh liền ra ngay

Không bền nên chất khí này

Bị oxi hoa liền ngay tức thì

Thêm 1 nguyên tử oxi(NO2)

Thêm màu nâu đậm,chất nào đậm hơn?

Thủy tề thấy vậy bắt luôn về nhà

Gọi ngay hoàng tử nước ra

Ghép luôn chồng vợ thật là ác thay

(2NO2 +H2O=HNO3+HNO2)

Hờn đau bốc khói lên đầy

Nên tim em chịu một bề

Đêm giông tố rét đêm về

Oxi chẳng được gần kề bên em!

Vì cùng dòng họ phi kim

Cho nên cô bác hai bên bực mình

Oxi từ đó buồn tình

Bỏ em đơn độc bơ vơ

(2NO= N2+O2)Em là cô gái Nitơ

Lâu nay em vẫn

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *