Menu Đóng

Chuyện trăm năm – Hoàng Cầm


Tặng Trịnh Công Sơn

Anh đứng đây là đâu

Em cười như lá mỏng

Khép cửa vào

Anh đứng đây là đâu

Em nói như gió nghẹn

Chiều nghiêng mây Thị Mầu

Anh đứng đây là đâu

Em nhìn như mưa trắng

Năm năm bay ngang đầu

Anh đứng đây là em.

, 1985

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *