Menu Đóng

Chuột tham ăn – Nguyễn Tường

Chuột kia vốn thuộc loài đục khoét

Chỉ quen bài vơ vét kiếm ăn

Vách kia đục lỗ chui thân

Vào kho ăn hết toàn phần thức ngon

Nghe tiếng động thoát thân cho kịp

Bèn chạy mau lại vách đặng chui

Chui hoài, chui tới, chui lui

Thân nay mập quá, lỗ thời như xưa

Chủ vừa đến liền giơ cao gậy

Đập một cây, Chuột ấy còn đâu

Chuột Tham sụp lạy hồi lâu

Tới khi hồn xuống kịp chầu Diêm Vương

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *