Menu Đóng

Chồn hôi – Nguyễn Tường

Chú chồn hôi vốn loài khoái máu
Mùi tưởi tanh hau háu kiếm tìm
Ngày kia vô trại Thợ Rèn
Liếm quanh mọi thứ tìm xem máu cần

Một lần nọ liếm nhằm dao bén
Máu lưỡi phun, chồn nếm chính hương
Càng phun, mùi lại càng thơm
Chồn càng say máu, lưỡi càng rách bươm

Chuyện chồn hôi giống phường tự kỷ
Tự huênh hoang khoái chí riêng mình
Hư danh tự hảo, tự khen
Chết vì ảo tưởng mùi tanh để đời

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *