Menu Đóng

Chơi – Chế Lan Viên

Ở đâu chơi , chơi cờ, chơi cờ người, chơi cờ giết người…

Chơi những cuộc giết người cắm cờ,

Chơi bi, chơi bi-a, chơi bi kịch, bi thảm…

Chơi phong cảnh, chơi non bộ, chơi làm bộ…

Ở đây chơi chữ

Đem chữ ra mà chơi

Chữ trá hình đang là ta nó, hoá ra mình

Chữ đa nghĩa ở bên bờ vô nghĩa

Để (1)trò chơi ấy

Những kẻ đã sống thật, đem đời mình thật

Ra mà chơi trong chữ

Đầu chơi, sau thật

Vờ khóc cho thiên hạ khóc

Hoá ta mình là người đau nhất

Chơi cười, để cho thiên hạ cười

Thiên hạ chả thèm cười

Mình bày trò nên cứ phải cười liên thiêng, liên tiếp, liên hồi…

Không thể ngừng chơi.

Chú thích:

(1)Bài này không nằm trong Di Cảo đã phát hành mà lấy từ trong “ và dư luận” số năm 1991,NXB Văn Nghệ,thành phố (NBT)

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *