Menu Đóng

Chó sói dụ dê – Nguyễn Tường

Chú Dê non, trông mòn con mắt
Mãi núi trên khó bắt làm sao
liền bày một mưu cao:
“ Dê ơi xuống núi cùng tao chuyện trò

Đây cỏ ngọt, ăn no béo bổ
Suối không xa, khỏi bỏ công đi
Ở hoài trên đó mà chi? ”
Dê non nghe tiếng, nghĩ suy chẳng nhiều

Sói hôm nay dễ yêu có phải?
Hắn đói rồi chắc ngại lên đây
“ Sói kia, khỏi dụ Dê này
Màn lừa con nít, dẹp ngay là vừa ”

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *