Menu Đóng

Chờ nhau – Nguyễn Bính

Láng giềng đã đỏ đèn đâu

Chờ em ăn dập miếng giầu em sang

Đôi ta cùng ở một làng

Cùng chung một ngõ chi anh

Em nghe họ nói

họ biết chúng mình với nhau.

Ai làm cả gió đắt cau,

Mấy hôm sương muối cho giầu đổ non.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *