Menu Đóng

Chất lượng

Chất lượng

Một phụ nữ bước vào nhà hàng dùng bữa. Sau khi chén gần xong mọi thứ, lúc đang ăn đĩa súp cuối cùng thì bỗng người phụ nữ gọi phục vụ bàn đến:

– Phục vụ bàn! Anh nhìn đi có con ruồi chết trong đĩa súp của tôi.

Người phục vụ nhìn một lúc và đáp lại:

– Vâng! thưa bà, như vậy rất là tốt.

– Tốt! Tốt là tốt thế nào?  –  Người phụ nữ tức giận.

– Thưa bà, điều đó chứng tỏ súp của chúng tôi mới nấu, còn rất nóng. Con ruồi vừa sa vào đã chết ngay. – Anh phục vụ trả lời.

– !?

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *