Menu Đóng

Chân dung – Tuyen45

Gã như một kẻ khù khờ
Say hoa cuối vụ yêu thơ trái mùa
Nhát hơn thỏ ngang hơn cua
Ham mê mỹ nữ nói bừa rằng không

Ngày ngày ra ngóng vào trông
Bị bùa mê ngải dính vòng ngô ngơ
Ngại chê khoái nịnh thích tô
Lên khung lòe loẹt trầm trồ người khen

Tỉnh ra mới biết là hèn
Sợ ăn quả đắng lại ghen người trồng.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *