Menu Đóng

Cau vua – Tần Quảng

Giữa thời hội nhập Đông – Tây

Cau người tìm đến xứ này xưng vua

Điềm nhiên mọc trước sân chùa

Điềm nhiên soi bóng mặt hồ, điềm nhiên…

Đất đai tính đổi thành tiền

Thành khu công nghiệp mang tên nước ngoài

Cây đa bến nước nghìn đời

Bao nhiêu ruộng mật bờ xôi mất dần

Đau lòng con cuốc than thân

Cau vua giờ đứng thế chân cau nhà

Buồn thay người ta

Ai ăn trầu nữa để mà đỏ môi?

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *