Menu Đóng

Cáo khuyên sói – Nguyễn Tường

tối ngày chăm lo mài giũa
Vũ khí riêng, một bộ răng nanh
Đây là lợi khí
Vồ mồi, đánh trận đặng giành phần hơn

Cáo khuyên lơn hòa hoãn
” Sống bè bạn với nhau
Đồ nghề mài giũa dẹp mau
hữu nghị, nghe Tao một lần ”

Sói biết Cáo là quân xảo quyệt
Chẳng thèm nghe, cương quyết mài răng
” Khuyên Tao nước lúc tới chân
Hẵng rồi hãy nhảy sao quân Cáo già? “

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *