Menu Đóng

Cáo dạy dê – Nguyễn Tường

Dê đang khát mân mê xuống giếng
Khỏi trả tiền luôn miệng uống no
Bụng đầy phì phò
Leo lên tụt xuống hét to “ bé bè “

Cáo khoái chí, trên kia lên lớp
“ Đồ ngu si chỉ tốt bộ râu
Dê kia bỏ phí cái đầu
Tại sao chẳng tính trước sau hẳng làm

Cứ ở đó càm ràm ít bữa
Khi đủ khôn sẽ trở lên đây
Công đâu giúp đõ bọn này
“Khôn sống, bống chết ‘, xưa nay chuyện thường”

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *