Menu Đóng

Cành đào Nguyễn Huệ – Chế Lan Viên

Hẳn nhớ Thăng Long, hẳn nhớ đào?

Mai vàng xứ có khuây đâu?

Đào phi theo ngựa về cung nhé!

Nở cạnh đài gương sắc chiến bào.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *