Menu Đóng

Căn cứ vào đâu?

– Ba: Căn cứ vào đâu để biết tuổi thọ của động vật?
– Con: Có phải là căn cứ vào răng không bố? Nhưng con gà đâu có răng, con chịu thua .
– Ba: Đúng là căn cứ vào răng. Nhưng gà không có răng thì xem răng của chúng ta.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *